POLITYKA PRYWATNOŚCI

Intuitoo.pl nie gromadzi żadnych nazw lub innych informacji dotyczących tożsamości użytkownika na swojej stronie internetowej. Intuitoo.pl będzie śledzić domeny, z których ludzie odwiedzają Intuitoo i analizować dane dotyczące trendów i statystyki. Intuitoo nie będzie ujawniać żadnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu lub karty kredytowej. Dane te niezbędne są jedynie do realizacji zamówień naszych klientów, a także do zapewnienia klientom informacji dotyczących tych zamówień.

Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Firma fototransfer.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, ul Zwycięstwa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702994, NIP 6722088906, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, reprezentowana przez Jerzego Kopaka- Prezesa Zarządu, wpisana do CEIDG. Dane kontaktowe: sklep@Intuitoo.pl, prowadząca sklep internetowy pod adresem Intuitoo.pl

Ochrona danych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe przetwarzane są:

- w zakresie i celu niezbędnym do skorzystania z oferty sklepu internetowego Intuitoo.pl i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług;

- w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem;

- w zakresie i celu wynikającym z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591);

- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zakupu internetowego, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia.

Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, a podczas transmisji dane podlegają szyfrowaniu.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@Intuitoo.pl

Cookies

Co to są pliki cookies?

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Pliki cookies pozwalają miedzy innymi rozpoznać urządzenie użytkownika jak również odpowiednio wyświetlić stronę internetową zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika.

Do czego używamy plików cookies?

Serwis Intuitoo używa plików cookies w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Serwis wykorzystuje pliki cookies również do tworzenia statystyk na podstawie źródeł ruchu i pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości. Dane mogą także być używane do nagrywania ruchów, kliknięć myszy, scrollowania strony oraz tekstów wpisywanych do formularzy personalizacyjnych. Zbierane dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów poza realizacją zamówień oraz ulepszaniem użyteczności strony internetowej. Dane nie są udostępniane żadnej firmie zewnętrznej.

Jakich plików cookies używamy?

W serwisie Intuitoo używane są dwa rodzaje plików cookies:

- sesyjne - pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

- stałe - pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich przez Użytkownika.

Ręczne usuwanie/blokowanie plików cookies

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe czyli oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie/automatycznie dopuszcza przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź każdorazowo informować o zamieszczaniu ich na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości usuwania, blokowania, obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta dany Użytkownik.

Uwaga:

Wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

Dane Transakcyjne

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayPal i DotPay. jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

Zamawianie

Jeśli złożysz zamówienie przez Intuitoo.pl musisz podać nam kilka informacji, takich jak m.in. nazwisko, adres i numer telefonu. Używamy tych informacji do wykonywania zamówienia z należytą starannością. Będziemy również prosić o podanie adresu e-mail, aby móc poinformować o statusie zamówienia i nowych ofertach za pomocą naszego newslettera.

Prawa Autorskie

Wszystkie informacje na tej stronie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie informacji pochodzących ze strony internetowej Intuitoo.pl nie jest dozwolone w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody. Teksty, grafiki, a także zawartość strony (za wyjątkiem wskazanych elementów) nie może być powielana i / lub publikowana w całości lub w części za pomocą druku, kopiowania lub w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Intuitoo.pl.